Głównej zawartości

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie w związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków A/H5N8/ u indyków rzeźnych w gospodarstwie zlokalizowanym w Rąbitach, gm. Zalewo