Głównej zawartości

Komunikat dotyczący się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy, ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw