Głównej zawartości

Informacja zbiorcza o petycjach za 2018

 

 W 2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie nie wpłynęła żadna petycja.