Głównej zawartości

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.