Głównej zawartości

Informacja zbiorcza o petycjach za 2017

 

W 2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie nie wpłynęła żadna petycja.