Głównej zawartości

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kolejną kampanię z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Szczegółowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie: Zobacz więcej