Głównej zawartości

Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu A

 

 

Wirusowe zapalenie wątroby  typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperatura, substancje chemiczne.

Jest chorobą szerzącą się głównie drogą pokarmową przez zakażone produkty żywnościowe, a rezerwuarem jest przede wszystkim człowiek.

Okres wylęgania wynosi od 15 do 50 dni, przeciętnie ok. 30 dni.

Wirus HAV wydalany jest z kałem 1-2 tygodnie przed wystąpieniem objawów chorobowych do ok. 1 tygodnia po ich wystąpieniu. Dlatego, kontrola zapobiegania szerzenia się zakażenia jest niezwykle trudna. Ze względu na pokarmową drogę przenoszenia wirusa szczególne niebezpieczeństwo stanowią zakażenia u osób zatrudnionych przy produkcji lub dystrybucji żywności i posiłków, np. w zakładach żywienia zbiorowego czy cateringu, które mogą prowadzić do masowych, szybko rozprzestrzeniających się zachorowań i epidemii wzw A.

Do zakażenia może dojść przez:kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem(np. przeniesienie wirusa poprzez nie umyte po wyjściu z toalety ręce),najczęściej poprzez spożycie skażonego pożywienia (np. nie umytych owoców) i skażonej wody. Infekcja może również dotyczyć osób kontaktujących się ze zbiorowiskami ludzi – zwłaszcza o niskim standardzie życia, podróżujących z krajów o niskiej endemii w obszary hiperendemiczne, a także pracujących przy dostarczaniu i przetwarzaniu żywności oraz usuwaniu nieczystości. Chory na wirusowe zapalenie wątroby typu A stanowi w miejscu pobytu i po powrocie z terenów hiperendemicznych bezpośrednie źródło zakażenia dla swojego otoczenia.

Pacjenci, u których doszło do rozwoju postaci objawowej wzw A, mogą skarżyć się na:

nudności, ból brzucha, wymioty,  biegunkę, uporczywe swędzenie skóry, uczucie osłabienia, ból głowy, ból stawów i mięśni.U pacjentów obserwuje się również żółtaczkę, czyli zmianę zabarwienia skóry, błon śluzowych i gałek ocznych, zmianę koloru moczu (ściemnienie) i pojaśnienie stolca.

Przeniesienie zakażenia na osoby z otoczenia chorego oraz skażenie żywności jest możliwe w przypadku nie przestrzegania zasad higieny, głównie mycia i dezynfekcji rąk.

WZW A jest potocznie nazywane żółtaczką pokarmową lub chorobą brudnych rąk.

Higiena rąk prowadzi do usunięcia zanieczyszczeń fizycznych oraz substancji organicznych z rąk. Redukuje florę przejściową i florę stałą skóry.

Największe zagrożenie stanowią mikroorganizmy chorobotwórcze, które mogą przedostawać się na skórę rąk pracowników przemysłu spożywczego, mającego bezpośredni kontakt z żywnością i na niej bytować.

Podstawowe metody zapobiegania przeniesieniu zakażenia to: utrzymanie wysokiego standardu higieny, a przede wszystkim dokładne i systematyczne mycie rąk zwłaszcza po skorzystaniu z toalety;mycie żywności przed spożyciem; mycie rąk przed przygotowywaniem posiłków i przed jedzeniem; przygotowywanie posiłków z zachowaniem zasad higieny (właściwa obróbka termiczna potraw, przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji miejsc i sprzętu mogących stanowić źródło zakażenia), szczepienie osób wyjeżdżających do krajów o wysokim stopniu zachorowalności na WZW A; szczepienie osób zatrudnionych przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi. Równie ważne jest dbanie o czystość tzw. powierzchni dotykowych oraz stosowanie indywidualnych ręczników i dokładne osuszanie rąk po ich umyciu.

Najskuteczniejszą formą profilaktyki WZW A są szczepienia ochronne.Zgodnie z obowiązującym w Polsce Programem Szczepień Ochronnych, szczepienie przeciwko WZW A jest zalecane, m.in. osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi. Osobom poddawanym szczepieniom podaje się dwie dawki szczepionki (uzupełniającą po 6-12 miesiącach od pierwszej). Ochronne miano przeciwciał pojawia się po ok. 14 dniach od podania pierwszej dawki, a cykl szczepienia chroni przed zachorowaniem przynajmniej przez 25 lat, a prawdopodobnie przez całe życie.

 

Ulotka do pobrania: