Głównej zawartości

Informacja zbiorcza o petycjach za 2016

W 2016 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie nie wpłynęła żadna petycja.