Głównej zawartości

Informacja zbiorcza o petycjach za 2015

W 2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie  nie wpłynęła żadna petycja.