Drukuj

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Iławie  uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza  to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika 
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym w e-Puap, a także

a) jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b)    zawierający czas wykonania podpisu 

c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d)    autoryzowany przez użytkownika e-Puap

e)    potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl
Z prawej strony z menu wybrać katalog usług, a następnie z Listy wszystkich usług wybrac:
wg podziału terytorialnego -> WOJ. Warmińsko - Mazurskie -> Powiat m.Iława ->M.Iława (gmina miejska)
Należy wybrać Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Iławie i kliknąć złożenie wniosku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Iławie.

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

§              założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub

§              założyć profil zaufany ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Iławie powinny być podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Adres skrzynki podawczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie na platformie platformie e-Puap to:

/psse_ilawa/skrytka

 

Odsłony: 310