Głównej zawartości

Prowadzone rejestry, ewidecje, Archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA 

 

1. Rejestr chorób zakaźnych

2. Rejestr nosicieli pałeczek schorzeń jelitowych

3. Rejestr nosicieli HCV +

4. Rejestr nosicieli HBS +

5. Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych

6. Rejestr skarg i zażaleń