Drukuj

                                                       

STATUS PRAWNY

Powiatowa Stacja jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Warmińsko -Mazurski.Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Iława, obszarem działania powiat iławski.
Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonania budżetu państwa.
Powiatowa Stacja posiada Statut nadany Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 154 z dnia 25 czerwca 2012 r., wpisana  została do rejestru  podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pod nr księgi rejestrowej 000000023764. 

 

 

Odsłony: 277