Głównej zawartości

Punkt konsulatacyjno informacyjny w sprawie "dopalaczy"

              Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w sprawie „dopalaczy” (bezpłatny, anonimowy) działa w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, II piętro, pok. 222, w każdy wtorek, w godz. 7.30 – 12.30

W Punkcie przyjmuje psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień:

      osoby używające środki zastępcze, chcące zerwać z nałogiem,

      członków rodzin osób używających środki zastępcze,

      wychowawców, opiekunów i inne osoby chcące pomagać użytkownikom „dopalaczy”.

Punkt nie prowadzi konsultacji i poradnictwa telefonicznie.