Głównej zawartości

Partnerstwo dla prewencji

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż została rozpoczęta europejska kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012-13 – Partnerstwo dla prewencji”.
 

Działania skierowane są do kadry kierowniczej, pracowników oraz innych zainteresowanych stron w celu zachęcenia do połączenia sił i podjęcia działań. służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
Więcej informacji na temat kampanii: http://www.healthy-workplaces.eu/pl/about