Głównej zawartości

Aktualności

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/

 

 

 

 KOMUNIKAT

 

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie uprzejmie informuje, że:

 przyjmuje próbki kału do badań od

poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 11.00

po okazaniu dowodu wpłaty za badanie.

UWAGA

W tygodniach, w których przypadają dni świąteczne ( dni wolne od pracy), termin przyjęcia próbek do badań prosimy wcześniej ustalać telefonicznie z laboratorium.

Wpłaty w wysokości 75  należy dokonać na rachunek dochodów budżetowych -

NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie nr  65 1010 1397 0084 6822 3100 0000.

          

Zbiórka prób kału do badań sanitarno-epidemiologicznych

Do wykonania badania należy dostarczyć do laboratorium trzy próby kału z trzech kolejnych dni. Można je pobierać w dwojaki sposób:

  1. Do wymazówek, które są do nabycia w kasie PSSE w Iławie (pok. nr 4). Wymazówki umożliwiają przechowywanie prób w lodówce i dostarczenie do laboratorium trzech prób za jednym razem.
  2. Do pojemników na kał, dostępnych w aptece. Kał pobrany w ten sposób należy dostarczyć do laboratorium każdego dnia niezwłocznie po pobraniu.

UWAGA

 Informujemy, że wpłat można dokonywać w kasie PSSE w Iławie

od godz.7.25 do godz.14.00