Głównej zawartości

Prezentacja laboratorium

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych
od 22.02.2010 r. posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB1152.

W skład Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie wchodzą trzy sekcje: 

-     Sekcja Badań Wody,

-     Sekcja Badań Środowiska Pracy,

-     Sekcja Badań Mikrobiologicznych.

                              Do zadań Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych należy wykonywanie badań w środowisku pracy, bytowania ludzi, badanie wody a także badania schorzeń jelitowych , w szczególności zaś:

-     badanie zanieczyszczenia powietrza i pomiary szkodliwości fizycznych w środowisku pracy,

-     badanie wody przeznaczonej do spożycia oraz wody powierzchniowej i z pływalni,

-     udział w monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia,

-     wykonywanie badań w zakresie bakteriologii – schorzeń jelitowych,

-     ocena skuteczności procesów sterylizacji,

-     współpraca z pionem nadzoru PSSE w Iławie , Działdowie, Nowym Mieście Lubawskim i WSSE w Olsztynie w zakresie realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-     realizacja Polityki Jakości w Laboratorium oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami aktualnego wydania  normy PN-EN ISO 17025 oraz dokumentów PCA.

                              Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych zatrudnia fachowy personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w także diagnostów laboratoryjnych, który podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach prowadzonych m.in. przez:

WSSE w Olsztynie – http://wsse.olsztyn.pl/

MAAG Lab-Kompetencje – www.maag.lab

PCA – www.pca.gov.pl

Merck Sp. z o.o. – http://poland.merck.de

Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej – http://fundacjacmk.pl/

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - http://www.pzh.gov.pl/

Firma Doradcza ISOTOP s.c. – http://isotop.pl/

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA - https://www.bnt-sigma.pl/

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego            

Warmińsko-Mazurską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie

                             

                                 Sekcja Badań Mikrobiologicznych wizytowana była przez przedstawicieli Państwowego Zakładu Higieny, którzy pozytywnie ocenili przebieg prowadzonych badań oraz fachowość personelu. Stosowane metody badań zgodne są z zaleceniami NIZP-PZH.

Ponadto Sekcja ta trzykrotnie  w 1988 r., 1992 r. i 2002 r. uczestniczyła, we współpracy z PZH, w przeglądowych badaniach dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych w kierunku inwazji pasożytów jelitowych; wyniki badań zostały wykorzystane w artykułach publikowanych w Przeglądzie Epidemiologicznym.

Pracownia ma wysoką wykrywalność pałeczek Salmonella oraz dużą różnorodność serotypów wykrywanych szczepów. Jako jedna z nielicznych w województwie wyhodowała w 1995 roku szczep Yersinia enterocolitica.

                              Laboratorium od  lat bierze udział w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych m. in. przez:

-     Gdańską Fundację Wody - http://www.gfw.pl/,

-     Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - http://www.imp.lodz.pl/,

-     Politechnikę Krakowską - www.pk.edu.p,

-     LGS Standards Sp. z o.o. - https://www.lgcstandards.com,

-     Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie - http://www.cobjwdl.warszawa.pl/.

-     Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach - http://obiks.pl/

                              Laboratorium współpracowało, wykonując badania wody do picia i z kąpieliska, z duńską Organizacją AMU-CENTER AALBORG w ramach „Zintegrowanego programu sektorowego dla regionu bałtyckiego”– „Siemiany 21”– model rozwoju proekologicznego wsi turystycznej”.

                              Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych współpracuje również z  Laboratorium „Iławskich Wodociągów” Sp. z o.o. biorąc m.in. udział w badaniach porównawczych.

               Personel Laboratorium uczestniczy także w szkoleniach  organizowanych przez  firmy produkujące aparaturę badawczą i odczynniki m.in. : BIOCORP, OXOID, Hach Lange, Lab-El, De-Ville Biotechnology, IDEXX-PPU Eskulap, ChemiLab, Labart Sp. z o.o., HANNA instruments , RADWAG Radom, MERCK, SARTORIUS Poznań.

               W zakresie budowy systemu zarządzania personel Laboratorium szkolony jest lub był na kursach organizowanych przez:

-     Centrum Zarządzania „OMEX” w Warszawie,

-     Akredytowane Laboratorium WSSE w Olsztynie,

-     Centrum Edukacji Menedżerskiej PROMOTOR w Poznaniu

-     Polskie Centrum Akredytacji.

Daje to gwarancję pracy Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych na dobrym profesjonalnym poziomie i sprawia , że wyniki badań są rzetelne, wiarygodne i użyteczne.