Głównej zawartości

Informacje dot. MERS

INFORMACJE DOTYCZĄCE

ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO WYWOŁANE

PRZEZ MERS-CoV

           

W związku z rosnącą liczbą zakażeń układu oddechowego wywołanych przez MERS-CoV na terenie państw Bliskiego Wschodu m.in. Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Jordanii, Kuwejtu, Jemenu, Libanu, oraz w Korei Południowej oraz częstymi wyjazdami mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego do państw, w których występują zachorowania Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą
o zapoznanie się na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny w zakładce „MERS”
z „Definicją i klasyfikacją przypadków zakażenia koronawirusem – Midle East Respiratory Syndrome Coronavirus ( MERS)” oraz „Wymaganiami dotyczącymi pobrania i transportu materiału do badan metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego wirusem MERS-CoV”.

 

            Zgodnie z informacjami podanymi przez WHO MERS-CoV wystąpił w ponad 25 krajach

(m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Grecji, Holandii, Austrii, Tunezji, Algierii, Malezji, Filipinach i USA), zarejestrowano 1271 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków, w tym odnotowano 453 zgony (w Korei Południowej 162 przypadki, 19 zgonów- 16.06.2015r), 6 czerwca w Niemczech zmarł 65 letni mężczyzna zakażony wirusem MERS. 

Najczęstszymi objawami zakażenia wirusem MERS jest gorączka, kaszel, duszności, większość zakażonych chorowała na ciężkie zapalenie płuc wymagające hospitalizacji.

 U chorych pojawiały się również objawy ze strony układu pokarmowego jak ból brzucha, wymioty, biegunka, u części chorych wystąpiła niewydolność nerek. Okres wylęgania -14 dni.

 

            Zasady postępowania p/epidemicznego w przypadku podejrzenia /stwierdzenia zachorowania na ciężką infekcję dróg oddechowych wywołaną koronawirusem MERS jest identyczne jak w przypadku podejrzenia/stwierdzenia zachorowania na gorączki krwotoczne (EBOLA).

WHO nie zaleca ograniczeń w ruchu pasażerskim i towarowym, jednak należy uczulić lekarzy pierwszego kontaktu, aby podczas przeprowadzania wywiadu z chorymi z objawami ciężkiej infekcji dróg oddechowych zwracali uwagę czy w okresie ostatnich dwóch tygodni osoby te nie przebywały na terenie państw wymienionych powyżej i czy nie miały kontaktu z osobami powracającymi z tych krajów.

                                                                                 

 

 

 

Iława, 22.06.2015 r.