Głównej zawartości

Kompetencje organów PIS w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi

Kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie gospodarki odpadami medycznymi.

W celu dokonania kompleksowej oceny sposobu postępowania z odpadami medycznymi sprawdza się:

dokumentację:

a)      umowy z firmami zajmującymi się transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych,

b)      karty przekazania odpadów (zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),

c)      procedury postępowania z odpadami medycznymi, w tym zgodność procedur z dokumentacją dotyczącą gospodarki z odpadami medycznym (art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.),

d)      dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – Dz. U. z 2014 r. poz. 107 oraz art.72 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

e)      pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych  (art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących np. braku karty przekazania odpadów oraz wypełniania tych kart (art. 69, art. 72 ustawy o odpadach), nie przestrzegania tzw. „zasady bliskości” (art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach)stosowna informacja przekazywana jest organom Inspekcji Ochrony Środowiska, które mogą stosować sankcje określone w m. in. art. 172 ust. 1 pkt 2, art.180, art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach;

przestrzeganie:

a)   wymagań ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r. poz. 1975)

 

 

Iława, 22.06.2015 r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE