Głównej zawartości

Epidemiologia

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez prowadzenie działalności zapobiegawczej i p/epidemicznej.
 

Zakres działań obejmuje:

 

1. analizę i ocenę sytuacji epidemiologicznej nadzorowanego terenu na podstawie:

    a) zgłoszonych podejrzeń zachorowań i zachorowań na choroby zakaźne przez   

        podmioty ustawowo zobowiązane, m.in:

- schorzeń przenoszonych drogą przerwania ciągłości tkanek, a zwłaszcza  

   WZW „B” i „C” oraz HIV;

- ostrych schorzeń przewodu pokarmowego;

    b) monitorowania osób ze styczności i nosicieli;

 

2. nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel

    medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia  

    zdrowotne w zakresie:

    a) przestrzegania prawidłowego postępowania (higienicznego i  aseptycznego)   

        przez personel medyczny, m.in.:

            - prawidłowego przeprowadzania procesów dezynfekcji i sterylizacji w  

              zakładach opieki zdrowotnej;

- monitoringu gospodarki odpadami medycznymi w lecznictwie zamkniętym  i

  otwartym (segregacja, przechowywanie, transport, unieszkodliwianie,

  dokumentacja);

 

3. sprawowanie nadzoru w nad realizacją programu szczepień ochronnych oraz

    egzekwowanie zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych.