Drukuj

 

 

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

 

 

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy sprawowanie nadzoru sanitarnego                w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach wypoczynku, a w szczególności:

  1. kontrola higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego                     w szkołach  i  innych  placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku dzieci i  młodzieży,
  2. kontrola i nadzór przestrzegania przepisów dotyczących higieny procesów nauczania,
  3. współpraca z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami z zakresu higieny dzieci i młodzieży celem których jest podnoszenie stanu sanitarnego, standardu i bezpieczeństwa w placówkach nauczania, wychowania i wypoczynku,
  4. opracowywanie planów, sprawozdań zgodnie z wytycznymi WSSE w Olsztynie,
  5. prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego wobec zakładów wymagających poprawy stanu sanitarnego.

 

 

Odsłony: 281