Głównej zawartości

Grypa

             ZAPOBIEGANIE GRYPIE  w 

           szkołach i placówkach oświatowych

Podstawowe informacje o wirusach grypy

. wirusy grypy rozprzestrzeniają się drogą kropelkową - czyli

w wydzielanym poprzez kichanie i kasłanie aerozolu

. wirusy mogą przeżyć:

. wiele lat w lodzie

. do 48 godzin w temperaturze 4 st. C

. 8 godz. w temperaturze 20 st. C

. do 24 godzin - na powierzchniach gładkich typu ławki,

blaty kuchenne, klamki drzwi, powierzchnie metalowe

lub plastikowe

. do 12 godzin na powierzchniach porowatych

. do 15 minut na ubraniach, szalikach i chusteczkach

wielokrotnego użycia

. 5-10 minut na ludzkich rękach

. wirusy preferują niskie temperatury i niższą niż 50%

wilgotność środowiska, w którym żyją

. są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę

giną w temperaturze 60-70 st. C

. są wrażliwe na detergenty

Przygotowanie pomieszczeń

należy:

. wszystkie pomieszczenia w budynku wietrzyć przed

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć przez co najmniej

20 minut

. powierzchnie podłóg oraz przedmioty najczęściej dotykane

(klamki, powierzchnie ławek itp.) codziennie zmywać

środkami czystości (ciepłą wodą z dodatkiem środka

myjącego, zmienianą po umyciu każdego pomieszczenia) po

zakończeniu zajęć

. pomieszczenia wyłożone wykładzinami dywanowymi po

opuszczeniu przez uczniów, codziennie dokładnie odkurzać

i przecierać na wilgotno z użyciem detergentu

. zapewnić uczniom dostęp do ciepłej wody

. sanitariaty należy 2 razy dziennie zmywać środkami

czystościowymi (wszystkie powierzchnie, klamki, kurki

w bateriach przy umywalkach)

. sanitariaty zaopatrzyć w środki higieniczne (płynne

mydło z dozownikiem, ręczniki papierowe lub suszarki

do rąk, papier toaletowy)

. kosze na śmieci z zamknięciem (pokrywką) opróżniać

zaraz po zakończeniu zajęć lub w zależności potrzeb

. wietrzyć puste sale lekcyjne podczas każdej krótkiej

przerwy przez co najmniej 5 minut, a podczas długiej

co najmniej 10 minut

Opieka nad uczniami

. w razie wystąpienia objawów grypopodobnych należy

pozostać w domu, a w przypadku wystąpienia objawów

chorobowych u ucznia w szkole natychmiast umieścić

go w oddzielnym pomieszczeniu do momentu

odebrania przez rodziców

. w salach lekcyjnych zapewnić awaryjne chusteczki

jednorazowe dla uczniów

. przypominać uczniom o myciu rąk (po przyjściu do

szkoły, skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu

posiłku, po kichaniu i kasłaniu oraz w innych

sytuacjach w miarę potrzeb)

. młodszym dzieciom zademonstrować prawidłową

technikę mycia rąk - dwukrotnie namydlając dokładnie

dłonie i nadgarstki spłukując ciepłą wodą przez około

20 sekund (czas trwania jednej zwrotki piosenki „Wlazł

kotek na płotek”)

. w miarę możliwości codziennie organizować zajęcia na

świeżym powietrzu

Zalecane zachowania

. nie rozmawiać z drugą osobą twarzą w twarz

w odległości mniejszej niż 1 metr

. unikać zachowań takich jak: całowanie, przytulanie,

podawanie rąk (np. na powitanie)

. przy kichaniu i kasłaniu zasłaniać usta chusteczką

. używać chusteczek jednorazowych, po użyciu

wyrzucać do kosza

. ubierać się adekwatnie do pogody (nie przegrzewając

się i nie wychładzając)

. odżywiać się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia