Głównej zawartości

Higiena Komunalna

 

                                                                                       Zakres działania Sekcji Higieny Komunalnej

 

Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę;
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej z sieci wodociągów na terenie powiatu iławskiego;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów wykorzystanych do budowy sieci wodociągowych;
 • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
 • Nadzór nad jakością wody w kąpielisku w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
  - obiektów świadczących usługi hotelarskie, turystyczne;
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
  - domów pomocy społecznej;
  - środków transportu miejskiego oraz PKP.
 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych.
 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa.

Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.