Głównej zawartości

Badania HIV

 

 

Badnia w kierunku HIV wykonują bezpłatnie i anonimowo :

 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, (parter, pokój 15)

we wtorki i czwartki od godz. 15.00 do 18.00,  tel. 0-89 524 83 59

 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy Poradni Dermatologiczno-Wenerologicznej Szpitala Wojskowego w Ełku, ul. Kościuszki 30,

w poniedziałki i czwartki od godz. 16.00 do 17.30, tel. 0-87 621 98 79

 

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne świadczą:

        poradę otrzymaną dyskretnie i anonimowo

        bezpłatne badania w kierunku hiv

        uświadomienie ryzykownych zachowań

        wsparcie psychiczne szczególnie ważne przy stwierdzeniu zakażenia

        materiały edukacyjne