Głównej zawartości

Komunikat o grzybach

UWAGA !

     W związku ze zbliżającym się okresem grzybobrania i w celu zapobiegania przypadkom śmiertelnych zatruć grzybami, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie  przypomina o podstawowych zasadach postępowania z grzybami:

-zbierać tylko dobrze znane gatunki grzybów pamiętając, że wiele grzybów trujących jest bardzo podobnych do jadalnych i tylko dobra znajomość cech botanicznych pozwala uniknąć tragicznej pomyłki,

-nie zbierać grzybów małych, ukrytych w ściółce, u których nie można dostrzec charakterystycznych cech gatunkowych,

- unikać podawania potraw z grzybów dzieciom, osobom starszym lub chorym, gdyż grzyby zawierają dużo substancji chitynowych co powoduje, że nawet gatunki jadalne są ciężko strawne,

Gdyby ktoś podejrzewał zatrucie grzybami, powinien natychmiast zgłosić się do lekarza a resztki potraw lub wymiocin zabezpieczyć do analizy.

Pamiętajmy, że od wiosny do jesieni owocuje muchomor sromotnikowy, często mylony z gołąbkiem zielonym, kanią lub gąską żółtą, zwaną zielonką. 

Muchomora wiosennego i jadowitego zbieracze mylą z młodymi dziko rosnącymi pieczarkami.

Już owocniki średniej wielkości tych muchomorów mogą stanowić dawkę śmiertelną