Drukuj

 
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna PSSE w Iławie

 

Inicjuje, organizuje i prowadzi: szkolenia, konkursy, imprezy zdrowotne, programy  zdrowotne często we współpracy z samorządami lokalnymi, instytucjami (np. szkołami, zakładami służby zdrowia, domami kultury) organizacjami społecznymi i mediami lokalnymi.

 

Nadzoruje i ocenia realizację programów zdrowotnych oraz działalności oświatowo – zdrowotnej w szkołach, przedszkolach i zakładach służby zdrowia.

 

Obecnie realizuje następujące edukacyjne programy zdrowotne:

-          profilaktyki zakażeń wirusem HIV – kampania medialna, edukacja w szkołach wg programu „Bez ryzyka” i podręcznika „Zapobieganie HIV/AIDS i innym chorobom przenoszonym drogą płciową-edukacja młodzieży szkolnej”

-          promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej pt. „Trzymaj formę”

     w gimnazjach, i szkołach podstawowych 

     - Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu:  

     - program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas” w przedszkolach wśród

          dzieci 5 i 6 letnich i ich rodziców -  ma na celu wykształcenie u dzieci

       świadomej postawy ochrony własnego zdrowia przed dymem tytoniowym, w

      sytuacji, gdy ktoś pali w ich obecności (48% rodziców) dzieci naśladują rodziców,

     - program edukacyjny pt. „Nie pal przy mnie proszę” w kl. I-III szkół

       podstawowych,

     - program edukacyjny pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” w gimnazjach

     - profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu,

       tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród kobiet w wieku rozrodczym i

      ich rodzin, ponadto w szkołach ponadgimnazjalnych program edukacyjny 

     "ARS, czyli jak dbać o miłość"

 

Interwencje nieprogramowe:

- higiena jamy ustnej

- Światowy Dzień bez Tytoniu 31 maja

- „Rzuć palenie razem z nami” – 3 czwartek listopada

- zapobiegania wściekliźnie

- „ Zdrowe wakacje” – w okresie letnim

- „Światowy Dzień Zdrowia” – 7 kwietnia

- „Światowy Dzień AIDS” – 1 grudnia

- zapobieganie zatruciom grzybami

- profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze

- zapobieganie grypie

- moje dziecko idzie do szkoły

 

Udziela porad na temat realizacji programów zdrowotnych i prowadzenia działalności oświatowo – zdrowotnej.

Ponadto wypożycza:

-          filmy edukacyjne o tematyce zdrowotnej (kasety VHS i płyty DVD)

-          materiały informacyjne na płytach CD

-          zestawy edukacyjne do realizacji programów zdrowotnych (scenariusze zajęć i filmy na kasetach VHS)

-          książki i czasopisma

-          plansze dydaktyczne

 

Udostępnia: ulotki, plakaty, broszury

Odsłony: 296